info@htech.pl +48 774 710 180

WAŻENIE

Automatyczne maszyny ważące służą do szybkiego i sprawnego dozowania produktu.
Sterowane komputerowo ilości, zapewniając precyzyjną powtarzalość masy produktu.
Oferujemy szeroką gamę urządzeń do dawkowania (ważenia) i sprawdzania wagi (kontrolne).

Wagi NEWTEC

PRZEZNACZNIE: kontrola ilościowa, kontrola jakościowa, wykrywacze ciał obcych (metali)